Ympäristötietoinen toimitilaremontti pienentää hiilijalanjälkeä liki kolmanneksen

Ympäristövastuullisuus on teema, jonka merkitys kasvaa yrityskentällä edelleen. Vastuullisuuteen panostavat yritykset ovat jo jonkin aikaa selvittäneet toimintansa eri osa-alueiden ympäristövaikutuksia ja kestävyysraportointidirektiivin asteittaisen voimaan astumisen myötä tästä tulee laajemmin osa yritysten arkea.

 

Laadukkaalle tiedolle kiinteistöjen ja toimitilojen vastuullisuudesta on tänä päivänä selkeä tarve. Newsecin Senior Leasing Manager Ylva Nybergh kertoo, että tähän tarpeeseen halutaan myös vastata tarjoamalla nykyisille ja mahdollisille vuokralaisille kattavampaa tietoa toimitilakiinteistöjen ja toimitilojen ympäristövaikutuksista. Toimitilojen muutostyöt aiheuttavat merkittävän hiilipiikin, mutta aiheesta on keskusteltu vasta varsin lyhyen aikaa, joten tiedostamisen taso on vielä melko kehittymätöntä.

Tärkeäksi Nybergh näkee myös tiedon ja parhaiden käytäntöjen avoimen jakamisen sekä levittämisen, jotta koko toimiala voi kehittyä vastuullisuusasioissa entistä parempaan suuntaan. Tässä Newsec ja Työeläkeyhtiö Elo haluavat myös osaltaan olla aktiivisesti mukana.

Newsecin, Elon ja suunnittelutoimisto Fyran pilottiprojektissa keskiöön otettiin toimitilaremontin hiilijalanjäljen laskenta sekä konkreettiset toimet hiilipäästöjen pienentämiseksi. Seuraavaksi Nybergh avaa tarkemmin pilottiprojektin kulkua sekä mielenkiintoisia tuloksia.

Bensowin talon pilottiprojekti konkretisoi erilaisten remonttien hiilipäästöt

Bensowin talo on Elon omistama ikoninen 1940-luvun toimitilakiinteistö Helsingin ydinkeskustassa Esplanadin puiston kupeessa. Kohteen tilat ovat ajan saatossa eläneet vuokralaisten mukana, ja sen myötä Bensowissa on tiloja monenlaisille käyttäjille. 

Suurena kiinteistönomistajana Elolla on merkittävä rooli kotimaisen rakennuskannan päästöjen pienentämisessä. Tätä tavoitetta myös Newsec managerikumppanina haluaa aktiivisesti tukea, mistä Bensowin talossa pilotoitu toimitilaremonttiprojekti on yksi esimerkki.

 Pilottiprojektille asetettiin tavoitteet ja sen toteutuksesta lähdettiin keskustelemaan muutaman potentiaalisen toteutuskumppanin kanssa. Yhteistyöhön valittiin suunnittelutoimisto Fyra, joka ymmärsi oikein hyvin mitä pilotilla haettiin. Myös heidän timanttinen tilasuunnitteluosaamisensa painoi osaltaan vaakakupissa. Yhdessä käytyjen alkukeskusteluiden perusteella Fyra loi remontoitavaan 165 m2 toimitilaan kaksi vaihtoehtoista konseptisuunnitelmaa.

Sen jälkeen varsinaisessa suunnitteluvaiheessa Fyran tiimi Niina Sihdon ja Sisko Anttalaisen johdolla määritti kummallekin suunnitelmalle säästettävät rakennusosat sekä uusien osien alustavat tuotevalinnat. Lopuksi laskettiin molemmille versioille hiilijalanjälki Finnish Green Building Councilin ohjetta noudattaen. Näin toimimalla haluttiin saada konkreettisia ja vertailukelpoisia lukuja erilaisten saneeraussuunnitelmien päästövaikutuksista.

Molempien suunnitelmien lähtökohtana oli toimistotilojen yleisilmeen kohentaminen ja toiminnallisuuden parantaminen. Lähestymistapa remonttien toteutukseen oli kuitenkin poikkeava.

Ensimmäinen ”Säästävä” toteutusmalli hyödynsi olemassa olevia rakenteita ja materiaaleja sekä täydentäen harkitusti uusilla. Jälkimmäinen ”Laaja” suunnitelma käsitti puolestaan pintamateriaalien ja rakenteiden kattavamman uudistamisen, kuitenkin välttäen tässäkin versiossa turhan suuria tilamuutoksia. Fyran toteuttama hiilijalanjäljen laskenta molemmille vaihtoehdoille antoi konkreettista tietoa siitä, minkälaista päästövähennystä tiedostavalla suunnittelulla voidaan aikaansaada.

Ympäristötietoisen toimitilaremontin hyöty konkretisoitui laskennassa selvin lukemin – säästävän toimitilasaneerauksen hiilipäästöt olivat 31 % laajamittaista remonttia pienemmät. Päästövähennys 1976 kgCO2e vastaa karkeasti noin 12.000 km ajoa keskimääräisellä suomalaisella autolla tai noin 30.000km keskimääräisellä vuonna 2023 ensirekisteröidyllä autolla. Sähkösaunan lämmittäminen noin 210 kertaa aiheuttaa myös saman mittaluokan hiilidioksidipäästön. Remonttien hiilijalanjälkien merkittävä ero on selkeä kannustin pyrkiä valitsemaan toteutustavaksi ”Säästävä” toimintamalli, kun se on mahdollista.

 

Tavoitteena toimiva ja edustava toimitila, kaksi erilaista lähestymistapaa – Valittu suunnitelma pudotti hiilipäästöjä liki kolmanneksen

Miten toimitilaremontin hiilijalanjälkeä pienennettiin?

 

”Säästävän” toimitilaremontin konseptisuunnitelmassa ympäristötietoisuus nivoutui kattavasti remontin eri osa-alueisiin. Toimitilaremontin hiilipäästöihin vaikutetaan mm. seuraavin tavoin:

Rakenteiden uudistaminen toteutetaan tarkkaan harkiten ja vanhaa soveltuvin osin säilyttäen. 

Remontoitavan toimitilan lasiseinät ovat 1940-luvun talon henkeen sopivia puuruudukkoisia lasielementtejä ja ne halutaan säästää. Lasielementtien ääneneristystä kuitenkin parannetaan tiivistämällä niitä sekä kaikki läpiviennit liittyvissä rakenteissa.

Toimitilan uusittavien materiaalien tuotevalinnat punnittiin suunnitteluvaiheessa tarkasti. Aulan osalta säilytetään hyvin toimiva vinyylilattia mutta työtilojen osalta valittiin uusi tekstiilimatto, jossa yli 60% raaka-aineesta on kierrätettyä. Valinnoissa on tärkeää suosia pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita, joiden päästövaikutukset on valmistajan toimesta selvitetty sekä minimoitu, ja mahdollisesti myös osittain kompensoitu.

Merkittävä säästövaikutus hiilipäästöihin syntyy myös laatoitettujen tilojen uudistamisesta.

WC-tilojen vanha laatoitus oli edelleen siisti ja valkoisten seinien osalta hyvin ajaton, mutta ilme kaipasi jonkinlaista uudistamista. Fyran suunnittelutiimi keksikin tähän oivaltavan ja ympäristötietoisen ratkaisun – laatat säästetään mutta yleisilme muunnetaan tyylikkäästi ja omaleimaisesti tähän päivään lattialaatan värisellä saumauksella sekä lattiaan että seiniin.

Toimitilojen valaistus oli vanhanaikaista ja se haluttiin uusia tilan ilmeen sekä käyttömukavuuden takia. Valaisinten uusiminen aiheuttaa hiilipiikin mutta toisaalta vaihtamalla nykyiset valaisimet energiaa säästäviin led-valaisimiin saadaan kuitenkin käytönaikaista energiansäästöä.

Jo projektin tavoitteen asetannassa oli halu suosia kiertotalousratkaisuja. Pilotin aikana kävikin ilmi, että toisen toimitilan remontista tulee jäämään ylimääräiseksi tilan tyyliin sopivia toimivia rakennusosia kuten valaisimia, hanoja ja peilejä. Näitä toimivia tuotteita aiotaan hyödyntää remontoitavassa toimitilassa mutta tämän ratkaisun hiilisäästö tulee näkymään vasta todennuslaskennassa.

”Pilottiprojektimme on osoitus siitä, että hieno lopputulos voidaan saavuttaa sopivasti uutta ja vanhaa yhdistämällä, taidokkaasti suunnittelemalla. Näin voidaan huomattavasti vähentääremontin hiilijalanjälkeä.

Tärkeintä onkin miettiä, miten asiat voidaan tehdä mahdollisimman fiksusti sekä kartoittaa suunnitteluvaiheessa saatavilla olevia vastuullisempia vaihtoehtoja.”

Ylva Nybergh, Senior Leasing Manager, Newsec​

Hyvällä yhteistyöllä pilotoitu remonttiprojekti osoitti selkeästi, että upean toimistotilan voi saavuttaa selvästi ympäristövastuullisemmin, kun on määritelty yhteiset tavoitteet, tilasuunnittelusta vastaavat näkemykselliset ammattilaiset ja taustatyö on tehty huolella.
Näin toimien toimitilaremontin lopputulos voikin olla yhtä aikaa sekä esteettinen, toiminnallinen että merkittävästi laajamittaista remonttia vastuullisempi.


Nyt Nybergh pitää tärkeänä, että hiilijalanjäljen laskennasta saatuja oppeja päästään hyödyntämään ja jalostamaan tulevien toimitilaremonttien kohdalla sillä huomattavaa on, että vastaavia remontteja tehdään kuitenkin useissa tiloissa ja joskus niinkin nopeasti kuin kolmen-viiden vuoden sykleillä. Näin ollen kokonaispäästöt ovat huomattavasti suuremmat kokonaisen kiinteistön elinkaaren aikana. Realismia on, että remontteja on aina välillä tehtävä, jotta tilat palvelevat käyttäjiään hyvin ja vastaavat yritysten tarpeita.


Pilotin myötä asiasta voi myös keskustella tilaneuvotteluissa, jotta kuva laajenee euroista myös muihin vaikutuksiin. Mikäli joku tiedostava yritys haluaa satsata uusien toimitilojensa hiilipäästöjen vaikutusten arviointiin, tekemämme pilottiprojekti helpottaa vastaavanlaisen hiililaskennan toteuttamiseen lähtemistä.

Ympäristötietoisuus luontevaksi osaksi tilasuunnittelua

Uskon, että tulevaisuudessa vastuullisuusnäkökulma tulee korostumaan koko toimialallamme yhä enenevässä määrin. Sen myötä ympäristövastuu vakiintuneekin entistä luontevammaksi osaksi kiinteistökannan ja tilojen suunnittelua ja kehittämistä.

Ylva Nybergh, Senior Leasing Manager, Newsec​

Scroll to Top